Przewodniczący

Przewodnicząca Rady Gminy TymbarkPrzewodniczący

Stanisława Urbańska

tel. 661 894 565