Gospodarka nieruchomościami

INFORMACJA Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 R.  O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku Domu Kultury w Tymbarku stanowiącego własność Gminy Tymbark (PDF, 205 KB)


Zarządzenie nr SG.0050.160.2021 Wójta Gminy Tymbark z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tymbark, przeznaczonej do dzierżawy (PDF, 485 KB)


Zarządzenie nr SG.0050.149.2021 Wójta Gminy Tymbark z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego ustnego na  wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Kultury w Tymbarku stanowiącego własność Gminy Tymbark (PDF, 228 KB)


Zarządzenie nr SG.0050.130.2021 Wójta Gminy Tymbark z dnia 1 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tymbark, przeznaczonej do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (PDF, 210 KB)


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tymbark przeznaczonej do wynajmu - działka ewid. nr 526/1 (PDF, 346 KB)


Zarządzenie nr SG.0050.93.2021 Wójta Gminy Tymbark z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tymbark, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym (PDF, 273 KB)


Zarządzenie Nr SG.0050.174.2020 Wójta Gminy Tymbark z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie odwołania przetargu nieograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Kultury w Tymbarku stanowiącego własność Gminy Tymbark (LINK do treści Zarządzenia w BIP)


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Domu Kultury w Tymbarku na działce oznaczonej nr ewid. 526/1 położonej w Tymbarku (LINK do treści Zarządzenia w BIP)


Zarządzenie nr SG.0050.53.2020 Wójta Gminy Tymbark z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia o drugich rokowaniach na najem lokalu stanowiącego własność Gminy Tymbark (LINK do treści Zarządzenia w BIP)